Sia - My Old Santa Claus

Sia

6 млн переглядів584

  “My Old Santa Claus" from 'Everyday Is Christmas' - out everywhere now! Stream & download the album: sia.lnk.to/christmasID + get it at Target bit.ly/2ESYYU9
  Upcoming tour dates - siamusic.net/tour
  Follow Team Sia's Ear Candy on Spotify spoti.fi/1LMlB7X
  Website: siamusic.net
  Twitter: sia
  Instagram: siamusic
  Facebook: siamusic

  Опубліковано 2 роки тому

  КОМЕНТАРІ

  1. MUHAMAD AIZAT BIN ABD RAHIM Moe

   This masterpiece is underrated as FUCK !!!!!!!!!

  2. Надежда Матюхина

   Обожаю❤️

  3. Lily

   I love this song it so bustling

  4. N O R A I R

   Никто: Сиа: ШУЧУ 😂😂😂

  5. preeti varma

   ❤️

  6. MARGARITA MARIA VELASQUEZ LOPERA

   ur so good this is one masterpiece of sia's art ur so talented this prooves that if u believe in urself everything is posible

  7. Steven Minshall

   Was I the only one thinking she was singing “I’m going to shoot you”?

   1. Isaiah Harrell

    I heard this too...I'm like, "I thought this was a Christmas album..."

  8. Ananda Piruleta

   𝙸𝚟𝚎 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚜𝚒𝚝𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝕊𝕚𝕒 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝚒 𝚠𝚑𝚊𝚜 8 𝚊𝚗𝚍 𝚒 𝚊𝚖 13 𝚒𝚗 𝙽𝙴𝚅𝙴𝚁 𝚐𝚎𝚝𝚜 𝚋𝚘𝚛𝚒𝚗𝚐 𝐬𝐢𝐚 𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐮!!!!

  9. Ezequiel Romero

   8nwmzmwnxmwmxm9wwxñ

  10. Ezequiel Romero

   Vkoztwuwmwm9mwmxmz'yzz'-xxn

  11. Ezequiel Romero

   P5gknwvjtjuj85mkn5xlmwtjtmtlñk6yójmjoz

  12. Ezequiel Romero

   Irgktlulmakjdtjtjultkt5ú

  13. Ezequiel Romero

   Gkúlajtjtldajokwmj8jtjajajckj5kak5jmjttjt5mjdblajbjeaj

  14. Room Of Requirements

   Better than all the other ones, honestly. They're good. But this is sooo much better.

  15. Ezequiel Romero

   5al6tjtkwjtwt wmtmujtjnjtkmxtjultjnktjajemdakafkojf

   1. •ღรøƒт cøƒƒεღ•

    É cada povo aleatório ;-;

   2. ꧁polar꧂ 《fujoshi》

    Jscdowhegoene kkkk

   3. Ezequiel Romero

    Jblgkgkïkgkhajgjajaja2lujñ6mkjmjm5ajjadd3ç

   4. Ezequiel Romero

    Phkikg5g5a5hkgjjjkk4lhkpipgktksj

   5. Ezequiel Romero

    Tjukujajmknkmdmjmlmladalae

  16. Ezequiel Romero

   Ltlmk6ko5mak63

  17. Ezequiel Romero

   Jtjdjmlmkmlmjòaèa3mè

  18. Ezequiel Romero

   K8lm5tktmkmjmkn5m5mjm5nkóln

  19. Ezequiel Romero

   Tjunjm5j6jodmdmèmdmdmdàfb5alcakçbkcjmdmjod

  20. Ezequiel Romero

   J8wt t'w twúwtxtwkumwm9mxnymyownwmxmwñ

  21. bruno truta

   Maravilha 💙

  22. Ruby Jane

   Your voice never gets old! A voice that was my comfort during the darkest time of my life still gives me comfort now! I have so much love for Sia!!!

  23. Ezequiel Romero

   888888888888888889988898998889999999999998999 8899999999999999999999999999999999999999996

  24. Ezequiel Romero

   558788887888858555655555555555555555522253355

  25. Ezequiel Romero

   55525565568855523222232222555552222222322233332322223323333 ffffffff

  26. Ezequiel Romero

   7888855558555555552525555555558555888556555555555555555555558555k

  27. Ezequiel Romero

   7455755545555485588858689987565555558855555555555555555555585885556555558555589558989

  28. Ezequiel Romero

   .astutO q u. U uuuu tttzz' '98999'u vulva 85599665566

   1. Ezequiel Romero

    ttt u. TSJPV tu tu. 8888888558555288858582555558565855586655585869588888885585522586llama

   2. Ezequiel Romero

    Puuu tu uuuuuu. Tttzz'9889998968-

  29. Ezequiel Romero

   488588888555885558558852'96855688 899685326696936396952222 debajo

  30. Ezequiel Romero

   RSS. 888887558888888888858888888888899888868988888. U. U-8999958865868888898899965 6555858593855k355558 8855528555555585885652222

  31. Ezequiel Romero

   444444748455555552255h889665555555555555555555555555555555222522lleno

  32. Ramune Janulioniene

   SIAAAAA L LOVE YOUU AND YOU SING NICE

  33. Ezequiel Romero

   7455787888858558555útil

  34. Ezequiel Romero

   7477774778745475455554585855855747487478888584855755455875588555888555555555555555487544885555555555585555955

  35. Sentiyatet Ozukum

   I love eee eee you siaaaaa

  36. Anthony Weems

   This is the best Christmas song ever

   1. Marta

    No the Best is Ho Ho Ho

  37. Isis

   Merry Christmas 2020!

  38. Tom T.

   Great Song :)

  39. Ezequiel Romero

   5555555555555555555555555555525555555555555555552522522552252222CCAA

  40. Ezequiel Romero

   55555555565655445555555555555555555555555555566555555222233333366555555556556552232

  41. Ezequiel Romero

   5585888858858585555585555855555555555555555566655556666666666666fff

  42. Ezequiel Romero

   4444444444411555555555555555255555555555555555555555555555522222322232662666636336333

  43. Ezequiel Romero

   8588855555555555555555555555555555555556556656555556656666666665666565555556566666555625665655555555556526

  44. AXEL

   FELIZ NATAL

  45. angela Aguirre

   wtf con los comentarios resientes :-: (esta invocando ) :v

  46. geekdiggy

   dj ashley brought me here🙂

  47. Jessica Palacios

   Me encantó muchísimo porque soy una fan 😍😍🤩🤩

  48. Ezequiel Romero

   ်််ခခလလခခခခလလခခခလခခခခလလဘလခခလလ. လ လလလလလလလလလလလလဘလလလလလလလလလလလလလ

   1. Ezequiel Romero

    မ််််််််််ါါ့့့ြ့့့ြ့့ပ့ြ့့့ြကပကကကကကကကကကကပပကကကပြ

  49. Ezequiel Romero

   ်ါ့့ြုုြါုုြအငုြ့့့့့့ပပပပပပ

  50. Ezequiel Romero

   ်မအအအအပပပပပပပပပပပပပပပပပအပပအပပပပပအအအအအပပပအပပပပပအအပအပပပအအအအအအပပပအအအအအအအမအ

  51. Ezequiel Romero

   ိ်အအပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ််ါပပပက

  52. Ezequiel Romero

   ါါါအအပအပအအမအအအအအပပပအအအအပပပပအအပပပပအပပပပပအပပ အအအအပပပပပအပပပအအအအအအအအအအအအအအမမမ

  53. Ezequiel Romero

   ်ါါ့့့ပပပကကကကကကကကငကငငငငကငကကငကက့့့့ြ့့့့့့ြြြြြြြ့ြြြ့ြြ့ြြြါ

  54. Cristobal Rojad

   Sia es un ícono

  55. Cristobal Rojad

   Artee

  56. Ezequiel Romero

   ါြ့့ြ့့ြ့့လလြြြြြုုုုုြုုုုုငုြြ့ုြြုုြြကကကကကကငငင

  57. Ezequiel Romero

   ါါါါ့ါ့ါါ့့ါါ့့့ါ့့ါ့့ါ့လခခလလလြလြလလဘလလလလလလလလခခခခ့့

  58. Ezequiel Romero

   ့ြ့့့ြ့့့ြြြြြြြြုုုုုုုုုုြုုုညြ့့့့ြြြြြြြြြုြြြြြညြြြုြု

  59. Ezequiel Romero

   ါါလလလလ့လြ့့ြြြြြြြြြြြြြြြြြ့့့့့့့့့ပ့့့့့့ပ့့်ါါအါကပပပပပပပပအပအက့့ပပ့့့့ပပါ့်ါ့့့့ပပပပကကကငင

  60. Ezequiel Romero

   ်ါါါ့့့ါု့့ါါါါါ့့့့့့ြ့့့ြ့့့့့့ြ့့ြြ့့့့့့့ြ့ြြြ့့ပပြြြြြြြြြပ့ပ့့့ပပ့ပ့့ပ

  61. Ezequiel Romero

   ်််ါါ့့့့့ါါ့့့ကပကကပပပပပကကကပကပကကကပြပကကကကငက

  62. Ezequiel Romero

   ်ခ့ါါါါါါါ့ါါ့ါ့့ြ့့့့့ြြ့့့ြြြြပကြြြ့့့့

  63. Ezequiel Romero

   ါါါါါ့ါ့့့့ါါါ့ြါါ့့ါါါါါ့့့့ါါါါါါါအပအပပပအအပအအါါါါအအ့့အ6ပပပအ

  64. Ezequiel Romero

   ်ါ််ထ်ါ်််ါ့့်ါါါါါါါ်ါါ််််််ါါဖ်််ါ်််််််ါါါါါအအမအအမအအအမမအအအါါါ်််မမမမ

  65. Ezequiel Romero

   မ်အမအ်မမမ်မ်ါမမ44့့့့အအကပ့့ပပါ့့ါပအပအ််ပပပအါမအမအ

  66. Ezequiel Romero

   ့့့်လ့လလ့လ့့ဘ့့့့ြလါ့်ါါ့့့့့ြ့ြါ့့ြြြ့ြ့့ြြ့ြ့့့

  67. Ezequiel Romero

   ််ခဘြြဘဘ့့့လလလလလလလ့ြလြြြ့ါ့့့ုုုုြြြြြကကကကကကက

  68. Ezequiel Romero

   ိ်ါ့ါါါါါါါ့ါါ့့့့့့ါါ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ါ့့့့့့့့့့့လလလလလလဘ့ဘလလလလလလ့့လ့့ြ့့့့့့့့့့လ့ြ့့ြြြြြ့လလဘလလ့ြြြ့ုုု့ြြြုြုငငငငငငသ

  69. Ezequiel Romero

   ါါခလခါါ့ဘလဘ့့့ြြြြြြြြြြြြြြြြကကကကပက

   1. Ezequiel Romero

    မ််ါါါါါ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ြ့့့့့့့့ါါါပ့အပပအပပမအပပပပပပပပပပပပပပ

   2. Ezequiel Romero

    ််ါါ့ါ့ါါါါါါါါ့့့့့့ါ့့ါ့ခခခခါ့ါါါါါခါ့့့့့ါ်ါပအပအါါါ့့့့့့့့ပက့ကပပပပပပပါပပပပါါါါအပပပပါပအအအအအပပ

   3. Ezequiel Romero

    ့ါ့့့့့့့့ကကကကြကကကကကပပပပပကပပပ့ပ့့့ုကြ့့ုြြုြြြုု

   4. Ezequiel Romero

    ့့်ါါြြြ့ါါါါါ့့့့့ပပပပပပအ့ပအြပပပပပပပပပပပပပြကကပကကပကငင

  70. Ezequiel Romero

   ထခခခလခထထခထခခခလခလ့ါ့ါါါ်ါ်ါ်ါ််ါထါါါ်ါါ်ါါါါါါါါါ့ါါါါါါါါါါထါ်ါ

  71. Ezequiel Romero

   পললপপসপরকককররপরপপপপপপপপকককককককককককতকতগককগকককককতকতকককককককককগকগককতককককযগকতককযকযযযযযযডযকডরককককককককককপপপপ

   1. Ezequiel Romero

    পপপপপপপপযররপররকযযকযযযপরপরকককযররপরপরররসররযরররপররযযযযযপররররককরকররককককককককককককতকককককককককরকককককপররররররপপপপররহপরককযযযযসযযযরযকরককর

  72. Ezequiel Romero

   ললললিিিিিুুুুুপপপপপপপপুপলুুপপপপপপু5ীুপপপপরররপপপপপপপপপররপপপপপপলসসপররযরকযকককযযকযককসযযযডডডডযডডযডডযসযডডডডড

  73. Ezequiel Romero

   ুপপপলললললসসপসসসসররররররররররকরকককককককরকক

  74. Ezequiel Romero

   িপপুপুগুপুুুপলপসরসসপকরপপরপপপপপলপপপপপপপপপরর

  75. Ezequiel Romero

   ুুুপপহহপহহপপপররররররররপররহহহহহহহপহহহহহগহহহবহহহহপহবপপহপহপহহবহবহবহহহহবহহ

  76. Ezequiel Romero

   ুপবপহহহহহরররররররহহপহরহরহহহররহহরহহগগহহরকগরর

  77. Ezequiel Romero

   ুপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপবববপপহপপপপপপপপপপুুবববহহ

  78. Ezequiel Romero

   ুুুুপলপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপলপললললুপপপপরর

  79. Ezequiel Romero

   ললপললপপপপপপপপপপপপপপলপপপপপপপপপরসররকককরকররকরগগররররপরররককযককযরকরকককককককককককযকককককককরককক

  80. Ezequiel Romero

   ললপসসসলসযপপরপললরররযযসসপসসরকররকরপররকরবকগ

  81. Ezequiel Romero

   ুুুুবললললবিলুপহররপরপরররগররকরকলররহপবপহহহহহগকগ

  82. Ezequiel Romero

   ুববনব ব। য। কগগরপপপপপপবসকযডকযককসরররররককরককযকসকরত

  83. Ezequiel Romero

   সরপপপসকরকককযডডডডডডযডযসলসরপলরগকককরগগ

  84. Ezequiel Romero

   পরসলপযক যযসরসযযসললসলসপ। লপ

  85. Ezequiel Romero

   ললললললুলুুুুললললললপলললললললললবলললললসললপপহপপরররপরপপরপররপপুপলপু

  86. Ezequiel Romero

   বরসসসসলসরসলসরকরররপরররপরপপপরহপহহহহহহগগগ

  87. Ezequiel Romero

   পরররককককককককককককককককককককককককককক

  88. Ezequiel Romero

   পসরসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসরররররর

  89. Ezequiel Romero

   িুুুুুুুুপপপপপপপপপপপপপপপরপপপুপপুুপপরপহহহহহহহহগহহ

  90. Ezequiel Romero

   ুুুুুুুুুপপপপপপপপপপপপপূবপপপপপপপপপপপপপববপপপববহহববববববববববববূবপপপহপহব

  91. Ezequiel Romero

   ুুপপপপপপহবূো ীেিূবহহরসুরপবূপনসূি্ুসপককরগদরবহকহহহহহহহহহহব

  92. Ezequiel Romero

   ুুুবননমিিি্িিনিিিুুুুুুুুপপপপপপুরবপপহহহরহরপকররররররররপররররররররররররহহহরহহববকহকহহবহবহবহবববহবহহবহবহগহহহহহহহহবগবহহহহহহহগ

  93. Ezequiel Romero

   ুপপপপপররররররপপরপপপুপপপপপপপপহপপববববপববববববববববপুপপুববপববপপপবহহহবববববপপপববববব7ববহ

  94. Ezequiel Romero

   74555555521111145252222222222222222222223

  95. Kristian Persson

   Sia is a shining star,voice aoutstanding

  96. Ezequiel Romero

   4548885555445555411121111225555855565212125655225555525525555555555555555888888885555

  97. Ezequiel Romero

   6688888888888855555555555555555555555555555

  98. Ezequiel Romero

   5588888855555555555555555555555555255555555

  99. Ezequiel Romero

   47885777555885855588855555558555555555555555

  100. Ezequiel Romero

   254558558448555535666555552585595566565669

   1. Ezequiel Romero

    485558888555555555888588555855855555555555

   2. Ezequiel Romero

    555555555555555225555522225552233333233263

   3. Ezequiel Romero

    5888888888888888858888858888555558888888888888888888888998999999ւք

   4. Ezequiel Romero

    4455555555888888555858888855959588888888859'տ տ փրփրած. ցուրտն

   5. Ezequiel Romero

    58888888888888558554445555856885885596588